Netherlands Aerospace Group

De Netherlands Aerospace Group is trots om het sterke Nederlandse aerospace cluster te mogen ondersteunen op de wereldmarkt. Praktisch alle ondernemingen die excelleren in opleidingen, R&D, engineering, productie, MRO en de daarbij behorende supportfuncties hebben zich verenigd in de NAG. Daardoor wordt de NAG erkend als de gesprekspartner met de overheid, de vertegenwoordiger van de sector binnen de Europese ASD en het gezicht van de sector op de wereldmarkt. Samengevat zijn dit de hoofdfuncties van de NAG: kennis, promotie en belangenbehartiging.